Liturgický program 12.6. – 26.6.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
13.6. Utorok15:45Liturgia
Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. Poprazdenstvo Tela a Krvi. (ant.predobr., vchod „.. ty dávaš svoje telo za pokrm …“ str. 256).

* Mária, Anna, Anežka, Peter, Milan
16.6. Piatok7:45Liturgia
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.
Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. (str. 257).
Odporúčaný sviatok. Voľnica.
* Pavol s rod.
17.6. SobotaPúť do Šaštína.
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

Eparchiálny odpust v Šaštíne
18.6. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici. 2.hlas. Svätý mučeník Leontios.

(str. 144)
* veriaci farnosti
19.6. Pondelok15:45Liturgia
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. (antif.predobr., str. 387)
* Štefan
24.6. Sobota17:00Liturgia
Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
(str. 388)
Odporúčaný sviatok
* Anton s rod.
24.6. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu
25.6. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici. 3. hlas. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.
* veriaci farnosti
25.6. Nedeľa16:30Liturgia
Handlová