Liturgický program 11.3. – 24.3.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
13.3. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov
Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.
(PjV na 10: 6x streda (str.24), 12x z Andreja Krétskeho.)
*Alena Ivanová
14.3. Štvrtok15:45Kánon sv. Andreja Krétskeho
Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho. (Náš prepodobný otec Benedikt.)
4., 5., 6. pieseň + životopis Márie Egyptskej
16.3. Sobota16:00Liturgia
5. sobota Veľkého pôstu. Akatistová sobota.
(ant.predobr., str.213)
*Michal (zdravie, BP)
16.3. Sobota16:45Akatist k presvätej Bohorodičke
17.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
5. pôstna nedeľa, 1.hl., Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej.
Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek
.
(str. tr:143, tr.:188, (prepodobnej Márii Egyptskej), sl.k.:214, it.b.:214, Prokimen 1.hl. a 214, namiesto „Dôstojné“ -> „Z teba milostiplná“).
*veriaci farnosti
19.3. Utorok15:45Pôstna večiereň.
Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.
20.3. Streda15:45Liturgia vopredposvätených darov.
Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.
(PjV na 10: 6x streda (str.30), 4x Jakubovi (str.50))
*Marián
21.3. Štvrtok15:45Kánon sv. Andreja Krétskeho
7., 8., 9. pieseň
23.3. Sobota16:00Liturgia
Sobota svätého a spravodlivého Lazára.
(str. 215)
*poďakovanie za dobrodenia rod. Jeckelova
23.3. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu s lítiou
24.3. Nedeľa10:30Liturgia
Kvetná nedeľa.

(str. 217)
Požehnanie ratolestí.
Myrovanie
*veriaci farnosti