Liturgický program 12.2. – 25.2.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
12.2. PondelokZačiatok veľkého pôstu
Zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec. Pôst
14.2. Streda15:45Liturgia vopredposvätených darov
(sv. apoštol Onezim)
*Marián
17.2. Sobota16:00Liturgia
Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolivy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
(ant. predobr., str. 207)
*ZBP Katarína, Ján, Anna, Jozef a ich rodiny.
17.2. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
Po večierni bude posvätenie pôstneho jedla – kolivy.
18.2. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Nedeľa Ortodoxie. 1. pôstna nedeľa. 5. hlas. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

(str. tr:148, tr:208, sl.it.k:208, miesto „Dôstojné“ sa spieva „Z teba milostiplná“)

Zbierka na Charitu (našej eparchie)
*veriaci farnosti
24.2. Sobota16:00Liturgia
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
(zmena – úmyslu)
+zosnulí veriaci
24.2. Sobota16:45(ZMENA) Panachýda s čítaním hramôt
Veľká večiereň na nedeľu
25.2. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Druhá pôstna nedeľa. 6. hlas. 2. pôstna nedeľa. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
(str. tr:149, sl.it.k:210, miesto „Dôstojné“ sa spieva „Z teba milostiplná“).
*veriaci farnosti