Liturgický program 11.12.2023 – 1.1.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
12.12. Utorok15:45Liturgia
Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.
(str. 155)
*úmysel darcu (BA)
15.12. Piatok7:45Liturgia
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry.
(str. 159)
*úmysel darcu (BA)
16.12. Sobota16:00Liturgia
Svätý prorok Aggeus. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci. Ananiáš, Azariáš a Mízael.
(str. 160)

*Anton (nar.)
16.12. Sobota16:45Predvianočné spovedanie. (modlitba večierne)
17.12. Nedeľa10:30Liturgia
Druhá nedeľa pred Kristovým narodením. Nedeľa svätých Praotcov. 4. hlas.
(str. 147, 319)
*veriaci farnosti
21.12. Štvrtok15:45Liturgia
Predprazdenstvo Narodenia. Sv. mučenica Juliána.
(ant.predobr. str. 323,158)
*úmysel darcu (BA)
22.12. Piatok7:45Kráľovské hodinky
1., 3. čas
Aliturgický deň
23.12. Sobota16:00Liturgia
Sobota pred Kristovým narodením.
(str. 323, 161)
*úmysel darcu (BA)
23.12. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
24.12. Nedeľa15:00Liturgia
Nedeľa svätých otcov. 5.hlas. Predprazdenstvo Narodenia.

(str. 148, 324)
Zdržanlivosť od mäsa
*veriaci farnosti
24.12. Nedeľa16:00Veľká večiereň.
Posvätenie lítijných darov.
25.12. Pondelok10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

(str. 325).
Myrovanie
Prikázaný sviatok.
*veriaci farnosti
26.12. Utorok10:30Liturgia
Poprazdenstvo Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Druhý deň sviatku Kristovho narodenia.

(str. 328)
Prikázaný sviatok
*veriaci farnosti
31.12. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa po Kristovom narodení – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Pánovho brata. Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia.

(str. 149, 330)
*veriaci farnosti
31.12. Nedeľa16:00Veľká večiereň s lítiou
1.1.2024 Pondelok10:30Liturgia
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

(str. 336).
Myrovanie
Prikázaný sviatok.
*veriaci farnosti