Liturgický program 1.7. – 14.7.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
2.7. Utorok15:45Liturgia
Uloženie úctyhodného rúcha našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.
(str. 393)
+ z rod. Kubekovej, Rejdovianovej, Kišovej – Simona, Ľubo
5.7. Piatok7:45Liturgia
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.

Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. (str. 395)
Odporúčaný sviatok. Voľnica
*Juraj a Jarka
7.7. Nedeľa10:30Liturgia
7. nedeľa po Päťdesiatnici. 6.hlas.

Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akkakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. (str. 149)
Zbierka na Dobročinné diela
* veriaci farnosti
14.7. Nedeľa10:30Liturgia
8. nedeľa po Päťdesiatnici. 7.hlas.

Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kérik a jeho matka Julita.)
(str. tr.:150, 396, kon.:396, sl.:150, i.t.:150 (bohorodičen hlasu))
* veriaci farnosti