Liturgický program 1.10. – 15.10.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
3.10. Utorok15:45Liturgia
Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. (str. 155)
*Anna (poďakovanie)
6.10. Piatok7:45Liturgia
Svätý a slávny apoštol Tomáš. (str. 282)
*Anna (zdravie)
7.10. Sobota17:00Liturgia
Svätí mučeníci Sergej a Bakchus
*Anton (zdr, BP)
7.10. Sobota17:45Vysluhovanie tajomstva pomazania chorých
8.10. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 19. týždňa po 50nici. 2. hlas. Pamiatka zázračnej
klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.
Naša prepodobná matka Pelágia.

(str. 144, 630 / Bohorodičke)
*veriaci farnosti
9.10. Pondelok15:45Liturgia
Svätý apoštol Jakub Alfejov. Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia. (str. 283)
*rod. Galová
11.10. Streda14:00Liturgia za zosnulú+ Anna Suchá
11.10.15:00Pohrebné obrady v dome smútku.
12.10. Štvrtok7:45Liturgia
Svätí mučeníci Probus, Terach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov.Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup. (str. 157)
*dar pokory, čistoty, lásky a milosrdenstva
14.10. Sobota17:00Liturgia
Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Prepodobná matka Paraskeva Trnovská.
*dar vernosti a oddanosti pápežovi
14.10. Sobota17:45Veľká večiereň na nedeľu
15.10. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa 20. týždňa po 50nici. 3. hlas. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej
Antiochie.
(str. 145, 285).
*veriaci farnosti