Liturgický program 1.1. – 14.1.2024

DeňČasBohoslužbaÚmysel
1.1. Pondelok10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
Prikázaný sviatok.

(str. 336).
Myrovanie
* veriaci farnosti
5.1. Piatok15:45 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teonas. Prepodobná Synkletika. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Večiereň s lit. Bazila Veľkého, posvätenie lítijných darov.
*Ester, Anna, Tadeáš
6.1. Sobota10:30Liturgia.
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Veľké svätenie vody
Prikázaný sviatok.
Myrovanie
(str. 341)
* veriaci farnosti
7.1. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa po Osvietení. Posviatok Bohozjavenia. 7. hlas. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

(str. 150, 347)
* veriaci farnosti
9.1. Utorok15:45Liturgia
Svätý mučeník Polyeukt. Posviatok Bohozjavenia. (str. 342).
* úmysel darcu
11.1. Štvrtok7:45Liturgia
Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Posviatok Bohozjavenia.
(str. 149)
* úmysel darcu
13.1. Sobota16:00Liturgia
Sobota po osvietení. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Posviatok Bohozjavenia.
(str. 342)
*Ján, Robert (poďakovanie dobrodincom)
13:1. Sobota16:45Veľká večiereň na nedeľu
14.1. Nedeľa10:30Liturgia
Nedeľa o Zachejovi. Zakončenie sviatku svätých Bohozjavení. 8. hlas.

(str. 150, 342)
* veriaci farnosti