LET 2024 – Prihlasovanie účastníkov

LET2024 – Prihlasovanie účastníkov

Všetky deti srdečne pozývame na Letný evanjelizačný tábor (LET) Bratislavskej eparchie, ktorý sa koná už po štrnástykrát.

Téma tábora:Hľa, títo prichádzajú zďaleka a tí, hľa, od severu a západu a tamtí z južnej krajiny.“ ( Iz46,12)

Miesto konania: Kľačno (okr. Prievidza)

Čas konania: 7.7. – 12.7.2024

Tábor je určený pre deti a mládež od ukončeného 2. ročníka základnej školy hlavne z gréckokatolíckych farností Bratislavskej eparchie. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ. Druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.

Cena: 180 €/dieťa (150 €/dieťa – každé ďalšie dieťa, ak je z jednej rodiny viac detí – súrodenci)

Prihlasovanie a viac informácii na linku: https://forms.gle/gBEopnoc2gxQVomC6
Prihlasovanie do 20.6.2024