Gréckokatolícka liturgia v Piaristickom chráme

V stredu 26.10.2022 sme mali možnosť sláviť najsvätejšiu liturgiu sv. Jána Zlatoústeho v jednom z najkrajšom chráme nie len v našom kraji ale aj na Slovensku – v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. Kostol má výbornú akustiku a tak aj keď pri menšom počte našich veriacich – tých, ktorí vedia spievať našu liturgiu, sme kostol dokonale „ospievali“ a podľa reakcii aj očarili tých, ktorí ešte neboli účastní na našej východnej liturgii.

Ďakujem všetkým zúčastneným za spoločnú modlitbu.