Farské oznamy – hlas Sedmopočetníkov 24.10. – 6.11.