Dátum odpustu je známy: 29.7.2023 (sobota)

Vladyka Peter prisľúbil svoju účasť.

Liturgia bude so začiakom o 10:00, potom bude nasledovať farský obed.

Rezervujte si tento deň pre farskú rodinu :).

Zapisovanie sa na spoločný obed a iné informácie budú zverejnené neskôr.