Autor: správca farnosti

Tajomstvo manželstva Paschy

Kompletná nahrávka doplnená o medzispevy a dodatkom na záver. Táto nahrávka vznikla pre vysielanie rádia Mária pre gréckokatolícke okienko pred...