Liturgický program 27.2. – 12.3.2023

DeňČasBohoslužbaÚmysel
27.2. Pondelok15:45Pôstna večiereň
1.3. Streda15:45Liturgia vopred posvätených darov.
Pane ja volám na 10 veršov: 6x streda 2.týždňa, 4x hieromučeník Teodot
4.3. Sobota16:00Liturgia + panachýda s čítaním hramôt
Sobota 2.týždňa Veľkého pôstu.
Druhá zádušná sobota. (str. 162)
*za zosnulých
5.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Nedeľa 2.týždňa Veľkého pôstu, 6.hlas, Sv. mučeník Konón.

(str. 149, 210, Z teba Milostiplná).
Zbierka na Gréckokatolícku charitu Prešov.
*za veriacich farnosti
5.3. Nedeľa16:30Liturgia
Partizánske
6.3. Pondelok15:45Pôstna večiereň
10.3. Piatok15:45Liturgia vopred posvätených darov
PjV na 10: 2x piatku 3 týždňa (str.21), 4x mučeníkom 6.hl. (str.43), biskupovi Sofronius 4x (str.48), Sláva: Zosnulým (str.43), I teraz: Bohorodičník (str.43)
11.3. Sobota16:00Liturgia + panachýda s čítaním hramôt
Sobota 3.týždňa Veľkého pôstu.
Tretia zádušná sobota. (str. 162)
*za zosnulých
12.3. Nedeľa10:30Liturgia sv. Bazila Veľkého
Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná. 7. hlas, Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský, sv. otec Gregor Dialogos, rímsky pápež)

(str. 150, 211, Z teba Milostiplná)
*za veriacich farnosti